Politica de confidențialitate INOVATIE ALIA

Data comunicării: 6.01.2022

1. CINE SUNTEM NOI?

1.1

INOVATIE ALIA S.R.L. este o societate constituită și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/410/2016, cod unic de înregistrare 35663871 și având sediul central la 12 Aleea Păcurari, camera 4, bloc G2, scara B, etaj 2, apartament 10, Municipiul Iași, Județul Iași, România ("Societatea" sau "Noi"), și, în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, este “operatorul de date” cu privire la datele cu caracter personal furnizate și prelucrate prin intermediul site-ului web accesibil la adresa URL www.fameup.net („Site-ul web”) și prin aplicația disponibilă pentru descărcare pe acest Site web („Aplicația FameUp”).

1.2

Această Politică de Confidențialitate stabilește ce se întâmplă cu datele cu caracter personal pe care ni le puteți furniza atunci când vizitați Site-ul web și/sau când accesați și utilizați Aplicația FameUp.

1.3

Puteți găsi un Cuprins și un scurt rezumat al acestei Politici de Confidențialitate în lista de mai jos. Pentru detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate, faceți clic pe link-urile din fiecare secțiune a rezumatului pentru a accesa conținutul complet al Politicii de Confidențialitate relevant pentru subiectul respectiv.

CUPRINS

2. REZUMAT

Subiect
Informații
Ce și pe cine privește această Politică de Confidențialitate?
Societatea este operatorul datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la și despre dvs. prin intermediul Site-ului web și/sau, după caz, prin alte tipuri de interacțiuni pe care le avem cu dvs., cum ar fi în cadrul accesului și utilizării Aplicației FameUp, în cadrul interacțiunii dvs. cu serviciile furnizate prin intermediul Aplicației FameUp sau în cadrul activităților de marketing.
Această Politică de Confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care vizitează Site-ul web, fără a avea acces la și fără a utiliza Aplicația FameUp.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici!
Ce fel de date cu caracter personal colectăm despre dvs.?
Societatea poate colecta date de la dvs. și despre dvs., respectiv:
- date de contact (numele și prenumele dvs., adresa de e-mail sau, atunci când ne contactați în calitate de reprezentant al unei persoane juridice pentru a solicita o demonstrație, numele companiei, numele, nr de telefon, adresa de e-mail);
- înregistrări privind corespondența cu Societatea, inclusiv informațiile furnizate de dvs. atunci când ne trimiteți o întrebare sau un comentariu;
- detalii despre vizitele dvs. pe Site-ul nostru web și resursele pe care le accesați.
Cu toate acestea, nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs., în special date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat și nici date genetice, date biometrice prelucrate în scop de identificare în mod unic a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice și nu colectăm date cu caracter personal referitoare la condamnări și infracțiuni penale.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
De ce folosim datele dvs. cu caracter personal și în baza cărui temei legal?
Scopul principal pentru care prelucrăm datele personale despre dvs. este acela de a vă permite să utilizați Site-ul, să interacționați cu noi (prin solicitarea de informații sau un demo) și, dacă este cazul, să fiți redirecționați către App Store sau Google Play pentru a descărca Aplicația FameUp.
De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră pentru a ne conforma prevederilor legale.

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, unele dintre funcționalitățile site-ului web pot fi indisponibile pentru utilizarea dvs. și/sau, după caz, nu vom putea reveni la dumneavoastră cu informații sau cu un demo sau nu vom putea respecta prevederile legale.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
Securitatea datelor dvs. cu caracter personal este o prioritate pentru noi. În acest scop, Societatea a implementat măsuri administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderilor, furtului și a utilizării, dezvăluirii sau modificării neautorizate.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Cine poate accesa datele dvs. cu caracter personal?
Societatea ar putea împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu:
(i) furnizori terți care acționează ca persoane împuternicite cu prelucrarea datelor pentru Societate,
(ii) furnizori terți care acționează ca operatori de date independenți și/sau
(iii) diferite autorități sau instanțe judecătorești.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Sunt datele dvs. cu caracter personal transferate în străinătate?
Datele dumneavoastră personale NU vor fi transferate în țări din afara Spațiului Economic European (SEE).
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Păstrarea Datelor
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate așa cum este prezentat în această Politică de Confidențialitate.
La sfârșitul perioadei de păstrare datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse, anonimizate sau agregate.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele dvs. cu caracter personal?
În anumite condiții, puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea eventualelor greșeli din fișierele noastre, ștergerea înregistrărilor când acestea nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, obiecția la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, portabilitatea datelor și diverse informații cu privire la orice luare automată a deciziilor și profilare sau privind baza transferurilor internaționale. Puteți, de asemenea, să vă exercitați dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere din România.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate
Societatea poate modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate pentru a respecta legislația aplicabilă.
Vă rugăm să consultați Data de intrare în vigoare din partea de sus a acestei Politici de Confidențialitate pentru a vedea când a avut loc cea mai recentă revizuire a acestei Politici de Confidențialitate.
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.
Cum vă pot contacta cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal?
Nu puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@fameup.com
Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.

3. CE ȘI PE CINE PRIVEȘTE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE?

3.1

Suntem controlorul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm de la și despre dvs. atunci când vizitați site-ul web și/sau, după caz, prin alte tipuri de interacțiuni pe care le avem cu dvs. pe site-ul web, cum ar fi atunci când ne contactați prin intermediul Site-ului web, atunci când ne solicitați un demo sau doriți să fiți redirecționat către App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația disponibilă pe Site (FameUp App).

3.2

Această Politică de confidențialitate și Politica noastră privind modulele cookie se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care vizitează site-ul web sau aplicația.

4. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DESPRE DVS.?

4.1

Societatea colectează următoarele date cu caracter personal de la dvs. și despre dvs.:

4.2

Nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs., în special date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat și nici datele genetice, date bio-metrice în scopul identificării în mod unic a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice și nu colectăm date cu caracter personal referitoare la condamnări și infracțiuni penale.

4.3

Vă solicităm să nu ne furnizați și să nu dezvăluiți, orice informație inclusă într-o categorie specială de date cu caracter personal pe sau prin intermediul Site-ului web sau în alt mod.

5. DE CE VĂ COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

5.1

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Societate în conformitate cu legile privind protecția datelor aplicabile în următoarele scopuri:

Scopul prelucrării
Temei juridic
Tip de date cu caracter personal prelucrate
Pentru a vă permite să utilizați Site-ul web și să vă îmbunătățiți experiența pe Site-ul web
Prelucrarea este necesară pentru funcționarea Site-ului și, dacă este cazul, pentru furnizarea serviciilor noastre.
Prelucrarea poate fi necesară pentru a ne conforma prevederilor legale.
Informații colectate la accesarea Site-ului web de pe un computer:
- adresa dvs. IP;
- tip browser.
Informații colectate la accesarea Site-ului web de pe un dispozitiv mobil:
- identificator unic de dispozitiv atribuit acelui dispozitiv.
Pentru a vă oferi informații suplimentare, clarificări sau demonstrații în urma completării formularelor de contact disponibile pe site
Prelucrarea este necesară pentru scopurile noastre legitime de a rămâne în legătură cu dumneavoastră și de a răspunde la întrebările dumneavoastră.
Prelucrarea poate fi necesară pentru a ne conforma prevederilor legale.
a. informații de contact:
• Adresa de e-mail;
• Numele companiei;
• Nume;
b. înregistrările corespondenței cu noi.

5.2

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, este posibil ca unele dintre funcționalitățile Site-ului să nu vă fie disponibile pentru utilizare și/sau, după caz, să nu putem reveni la dumneavoastră cu informații sau cu o demonstrație.

6. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

6.1

În ceea ce privește scopurile menționate mai sus, datele cu caracter personal sunt prelucrate atât prin mijloace electronice, cât și prin mijloace manuale, dar nu fac obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv al profilării (prevăzut de articolul 22 alin. 1 și 4 din GDPR), și sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate.

6.2

În acest sens, deși folosim măsuri administrative, tehnice, de personal și fizice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține împotriva pierderii, furtului și utilizării, dezvăluirii sau modificării neautorizate.

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

7.1

În scopuri compatibile cu cele de la Secțiunea 5 a prezentei Politici de Confidențialitate, Societatea poate împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de destinatari, cu respectarea și în limitele prevederilor Secțiunii 8 de mai jos:

7.1.1

Furnizori de servicii terți încredințați cu activități de prelucrare și desemnați în mod corespunzător ca împuterniciți cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau, după caz, terți care acționează în calitate de operatori de date, de exemplu: furnizori de servicii cloud, companii care furnizează servicii IT, experți și consultanți, și

7.1.2

Instanțe de judecată și autorități.

7.2

O listă completă a împuterniciților cu prelucrarea de date desemnați de Societate poate fi solicitată contactându-ne la adresa indicată în Secțiunea 12 a prezentei Politici de Confidențialitate.

8. SUNT DATELE DVS. TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE?

8.1

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către alte țări din afara Spațiul Economic European (SEE).

8.2

Dacă acest lucru se va schimba, ne vom asigura că transferul va fi efectuat cu respectarea condițiilor incluse în Capitolul V al Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) și că vă vom informa în mod adecvat.

9. PĂSTRAREA

9.1

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost prelucrate, așa cum este menționat în această Politică de confidențialitate.

9.2

La sfârșitul perioadei de păstrare datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse, anonimizate sau agregate.

10. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE DVS.?

10.1

În măsura permisă de lege, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm:

10.1.1

să solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.2

să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.3

să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.4

să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.5

să solicitați primirea sau transmiterea către un alt operator de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, a datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.6

să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

10.1.7

să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia; și

10.1.8

să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru 28-30, sectorul 1, 010336, București, România.

10.2

Cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, vă puteți exercita toate celelalte drepturi contactându-ne la adresa indicată în Secțiunea 12 din această Politică de Confidențialitate. Vă rugăm să rețineți următoarele dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

10.2.1

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă solicita dovada identității dvs. dacă faceți o solicitare cu privire la astfel de înregistrări.

10.2.2

Taxe. Nu vă vom solicita o taxă pentru exercitarea niciunuia dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care cererea dvs. de acces este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă date fiind circumstanțele. Vă vom anunța cu privire la orice taxe înainte de a completa solicitarea.

10.2.3

Termene. Ne propunem să răspundem oricărei solicitări valide în termen de o lună, cu excepția cazului în care este deosebit de complicat sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care această perioadă de timp poate fi prelungită cu două luni. Vă vom anunța dacă ne va lua mai mult de o lună. V-am putea întreba dacă ne puteți spune ce anume doriți să primiți sau ce vă preocupă. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai rapid cu privire la solicitarea dvs.

10.2.4

Drepturile Terțelor Părți. Nu trebuie să respectăm o solicitare în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

11. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea poate modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate și ca urmare a diferitelor interpretări, decizii, opinii și ordine referitoare la GDPR și/sau la legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor. Vă rugăm să consultați data de intrare în vigoare din partea de sus a acestei Politici de Confidențialitate pentru a vedea când a fost revizuită ultima dată această Politică de Confidențialitate. Toate actualizările la această Politică de Confidențialitate vor fi postate sub forma unei Politici de Confidențialitate revizuite pe Site-ul web. Dacă efectuăm modificări semnificative la această Politică de Confidențialitate care extind drepturile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le-am colectat deja de la dvs., vă vom notifica și vă vom oferi o alegere cu privire la utilizarea noastră viitoare a datelor cu caracter personal.

12. CONTACTAȚI-NE

12.1

Punctul principal de contact pentru toate problemele care decurg din această Politică, inclusiv cererile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, este contact@fameup.com.