Termeni și Condiții Generale

1. INTRODUCERE

Acești Termeni și Condiții Generale constituie un acord legal între dvs., ca utilizator al aplicației disponibile pentru descărcare la Google Play și Apple Store („FameUp App”), și INOVATIE ALIA SRL, companie constituită și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J22/410/2016, CIF RO3566871, cu sediul în Aleea Păcurari, nr. 12, bloc G2, scara B, etajul 2, apartament 10, camera 4, Iași, județul Iași, ca și proprietar al FameUp App.

În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale, ne vom referi la dvs. drept „dvs.” sau „al dvs.” și ne vom referi la INOVATIE ALIA SRL drept „noi”, „al nostru” sau „Inovatie Alia” și împreună drept „noi”.

2. APLICABILITATE

Acești Termeni și Condiții Generale stabilesc termenii generali care reglementează accesul și utilizarea Aplicației FameUp de către dvs. fie (1) ca utilizator al Aplicației FameUp care o folosește ca reprezentant al unei societăți sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, fie (2) ca utilizator al Aplicației FameUp care o folosește ca influențator (astfel cum termenul este definit mai jos).

Acești Termeni și Condiții Generale vi se aplică imediat după accesarea pentru prima dată a Aplicației FameUp și se consideră că ați fost de acord să vă obligați în conformitate cu aceștia ca urmare a acestei prime accesări. Când sunt acceptați de dvs., Termenii și Condițiile Generale reprezintă un contract între dvs. și Inovatie Alia. Dacă nu doriți să continuați să fiți obligați de acești Termeni și Condiții Generale, vă rugăm să încetați acum utilizarea Aplicației FameUp.

3. LEGĂTURI CU ALTE CONTRACTE ȘI/SAU SITE-URI WEB

Pe lângă acești Termeni și Condiții Generale, vom încheia și alte contracte.

Astfel, dacă utilizați Aplicația FameUp în calitate de reprezentant al unei societăți sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, veți fi, de asemenea, obligat să respectați termeni și condiții speciale ("Contract de licență"). Dacă utilizați Aplicația FameUp în calitate de influențator, veți fi, de asemenea, obligat să respectați termeni și condiții speciale ("Contract de licență și creare de conținut”).

Mai mult, accesând Aplicația FameUp, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri care se găsesc la această pagină, care stabilesc detaliile despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în urma accesului dumneavoastră la Aplicația FameUp.

Toți utilizatorii vor lua la cunoștință faptul că următoarele tipuri de conținut sunt interzise: conținut care hărțuiește, intimidează sau incită la ură; conținut care include limbaj sau gesturi obscene, vulgare sau jignitoare; conținut care promovează sau încurajează violența; conținut sexual sau nuditate explicită.

Toate aceste contracte pe care le putem încheia și notificările pe care vi le furnizăm din când în când în legătură cu accesul și/sau utilizarea Aplicației FameUp sunt denumite „Documente ale Aplicației” și sunt destinate să fie concordante între ele și ar trebui citite și interpretate împreună. În cazul în care apare un conflict, termenii oricărui contract asupra căruia sunteți de acord după acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale vor prevala asupra acestor Termeni și Condiții Generale, în timp ce termenii acestor Termeni și Condiții Generale vor prevala asupra termenilor oricărui acord pe care l-ați acceptat sau notificărilor care vi s-au furnizat înaintea acestor Termeni și Condiții Generale.

Aplicația FameUp poate conține legături către alte site-uri web și/sau platforme de socializare. Aceste alte site-uri web și/sau platforme de socializare sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile site-urilor web și/sau platformelor de socializare respective. Sunteți încurajat să consultați acești termeni și condiții aplicabile înainte de a accesa, vă implica sau interacționa cu aceste legături.

4. ACCESUL LA APLICAȚIA FAMEUP

Interacțiunile și comunicările dvs. cu noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Aplicației FameUp. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu dvs. prin e-mail direct, telefon sau în persoană, așa cum este indicat la punctul 8 de mai jos, dar, în general, ar trebui să vă așteptați că nu veți putea comunica cu noi prin alte mijloace decât prin intermediul Aplicației FameUp.

După descărcarea Aplicației FameUp, vi se va solicita să vă creați un cont și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, după cum este descris mai jos:

4.1 ACCES LA APLICAȚIA FAMEUP ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNEI ÎNTREPRINDERI SAU DE PERSOANĂ FIZICĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI NECOMERCIALE

Dacă intenționați să accesați și să utilizați Aplicația FameUp ca reprezentant al unei întreprinderi sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, va trebui să configurați un Cont Business și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, cum ar fi numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și parola.

4.2 ACCESUL LA APLICAȚIA FAMEUP ÎN CALITATE DE INFLUENȚATOR ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE

Dacă intenționați să accesați și să utilizați aplicația FameUp ca persoană care îndeplinește criteriile de eligibilitate indicate mai jos („Influencer”), va trebui să creați un Cont de Influencer și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, cum ar fi numele complet, CNP (Cod numeric personal), data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, orașul, adresa, codul poștal, banca și IBAN.

Următoarele condiții de eligibilitate se aplică la crearea unui cont de influencer: trebuie să vă conectați cel puțin o platformă socială (Instagram și/sau TikTok) la contul dvs. FameUp. De asemenea, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile de aprobare pentru cel puțin 1 platformă socială conectată:

Vom notifica orice modificare a acestor condiții de eligibilitate în aplicația FameUp, la înregistrare și în orice moment ulterior.

După ce am verificat că contul dvs. îndeplinește criteriile de eligibilitate FameUp, veți putea accesa Ofertele pentru colaborări publicate de Brands. Dacă mărcile vă acceptă solicitarea, veți furniza Servicii de creare de conținut conform cerințelor de colaborare și Contract de licență și creare de conținut.
Condițiile de eligibilitate trebuie respectate în mod continuu pe toată durata colaborării cu Inovatie Alia. Încălcarea sau nerespectarea lor va atrage suspendarea/anularea contului, fără nicio notificare prealabilă. Vom publica orice modificare a acestor condiții de eligibilitate în aplicația FameUp, dvs. având obligația de verificare periodică a actualizării condițiilor de eligibilitate și de conformare cu noile cerințe. Elaborarea unor noi cerințe va lua în considerare criterii de oportunitate, eficiență economică și de conformare la solicitările Brandurilor. În situația în care nu există acordul dvs. de conformare cu noile cerințe, va fi încetat prin reziliere raportul juridic dintre dvs. și Inovație Alia, fără a se putea pretinde orice fel de daune sau prejudicii.

Vă puteți retrage câștigurile odată ce atingeți pragul echivalent cu 200 RON. Pentru a putea efectua plăți către dvs., suntem obligați prin lege să avem numele dvs. complet, CNP (Cod numeric personal), data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, orașul, adresa, codul poștal, banca și IBAN.

– Informații pentru transfer bancar: nume complet, CNP (Cod numeric personal), data nașterii, adresă de e-mail, număr de telefon, țară, oraș, adresă, cod poștal, bancă și IBAN.

– Informații pentru plata taxelor/impozitelor: nume complet, CNP (Cod numeric personal), țară, oraș, adresă, cod poștal.

Pentru anumite operațiuni, vi se poate solicita comunicarea de date sau acte care să confirme identitatea dumneavoastră sau vârsta pentru o anumită activitate. De regula, acestea sunt solicitate de către alți furnizori de servicii sau de către autoritățile publice. Necomunicarea acestora de care influencer poate conduce la sistarea sau suspendarea activităților desfășurate de influencer.

Prin prezenta, Influencerul cedează toate drepturile de proprietate intelectuală pe care le deține asupra oricărui conținut creat ca urmare a prestării Serviciilor de creare de conținut, așa cum sunt definite aceste drepturi aici, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor asupra tuturor lucrărilor de autor în legătură cu realizarea unei Colaborări („Lucrările”), precum și asupra altor lucrări de autor care apar și/sau pot apărea în viitor din sau în legătură cu Lucrările, către Inovatie Alia, pe toată durata protecției prevăzute de lege și fără limitare teritorială (global).

Cesiunea totală și exclusivă a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală va include toate modurile (modalitățile) prevăzute de lege pentru utilizarea Lucrărilor sub orice formă și pe orice suport, inclusiv orice formă sau suport care poate fi dezvoltat în viitor și nu este specificat la data încheierii Acordului, inclusiv, fără a se limita la, dreptul de a utiliza lucrările de autor în orice scop, de a le reproduce și de a le comunica publicului prin orice mijloc și pe orice suport, de a crea lucrări derivate, de a acorda licențe de utilizare, distribuție sau export asupra acestora și de a le cesiona integral sau parțial oricărei terțe părți.

Prețul pentru cesiunea totală, exclusivă și nelimitată în teritoriu a tuturor Drepturilor de Proprietate Intelectuală este inclus în Taxa de Creare Conținut comunicată nouă de Influencer la accesarea unei anumite Campanii.

4.3 CONDIȚII CU PRIVIRE LA CONTURILE BUSINESS ȘI DE INFLUENȚATOR

Indiferent de tipul de cont pe care îl configurați, toate informațiile furnizate trebuie să fie actuale, corecte și complete. Informațiile incomplete, ilizibile sau care nu se înțeleg nu vor fi valabile. De fiecare dată când doriți să utilizați Aplicația FameUp trebuie să vă conectați la Contul dvs. Business sau la Contul de Influențator. Nu puteți utiliza contul altei persoane în Aplicația FameUp (indiferent dacă acest cont este un Cont Business sau Cont de Influențator) fără permisiunea lor.

Sunteți obligat să respectați toate legile aplicabile legate de relația dumneavoastră contractuală cu aplicația FameUp și cu toți utilizatorii acesteia.

Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității detaliilor contului dvs. și pentru orice activitate din Contul dvs. Business sau din Contul de Influențator. Prin Aplicația FameUp, nu puteți posta, transmite sau partaja informații care nu vă aparțin sau în legătură cu care nu aveți permisiunea de a le afișa, publica sau posta. Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați orice utilizator al Aplicației FameUp, care are fie un Cont Business fie un Cont de Influențator și pe Inovatie Alia de și împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri care rezultă din sau în legătură cu orice conținut pe care îl postați pe Aplicația FameUp.

Sunteți de acord să notificați imediat pe Inovatie Alia în legătură cu orice utilizare neautorizată a Contului Business sau a Contului de Influențator sau cu oricare altă încălcare a securității. Inovatie Alia nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei prevederi.

Inovatie Alia își rezervă discreția absolută de a vă închide Contul Business sau Contul de Influențator și/sau accesul la Aplicația FameUp dacă consideră că abuzați sau modificați Aplicația FameUp în orice fel și/sau că ați încălcat acești Termeni si Condiții Generale, inclusiv în situația în care nu sunt respectate condițiile de eligibilitate, care trebuie menținute pe toată durata colaborării (și nu doar la activarea contului) . Inovatie Alia își rezervă dreptul de a recupera daunele sau alte compensații de la persoana care a încălcat dispozițiile menționate anterior. In situația unei postări, aceasta ținută în feed-uri publice pentru cel puțin 7 zile, cu excepția cazului în care Brandul nu solicită un termen mai lung. În caz contrar, se poate restricționa accesul în FameUp, se poate considera o încălcare a condițiilor contractuale și se pierde dreptul la remunerația aferentă.

5. UTILIZAREA APLICAȚIEI FAMEUP

5.1 UTILIZAREA APLICAȚIE FAMEUP ÎN CALITATE DE BRAND

După ce ați configurat Contul Business, puteți începe să vă conectați cu influențatorii care folosesc Aplicația FameUp și care au un Cont de Influențator stabilind o „colaborare” folosind setările Aplicației FameUp.

Odată ce creați o ofertă de colaborare, vă vom genera și vă vom trimite Acordul de licență.

Toate ofertele de colaborare publicate în aplicația FameUp trebuie să respecte Acordul de licență și Ghidul de publicare.

După ce un Influencer vă acceptă Oferta și ați confirmat cererea acestuia de a colabora, veți intra într-o colaborare cu acest Influencer („Colaborare”) și veți furniza detaliile fiecărei campanii („Cerințe de colaborare”) pe care Influencerul trebuie să le respecte în realizarea Serviciilor de creare de conținut, conform Contract de licență și creare de conținut.

5.2 UTILIZAREA APLICAȚIEI FAMEUP ÎN CALITATE DE INFLUENȚATOR

Odată ce v-ați configurat Contul de Influencer, puteți începe să vă conectați și să colaborați cu Brandurile (mărcile) care folosesc aplicația FameUp și care au un Cont de Brand.

După ce am verificat că contul dvs. îndeplinește criteriile de eligibilitate FameUp, veți putea accesa Ofertele pentru colaborări publicate de Brands. În cazul în care mărcile acceptă solicitarea dvs. de colaborare, vă vom genera și vă vom trimite Contract de licență și creare de conținut. Veți furniza Servicii de creare de conținut în conformitate cu Cerințele de colaborare, Ghidurile de publicare și Acordul de Licență și de Servicii de Creare de Conținut. Serviciile trebuie prestate corespunzător deoarece Brandurile (mărcile) pot formula obiecțiuni sau refuz de plată în termen de 72 de ore de la publicarea conținutului creat, dacă acesta nu corespunde cerințelor de colaborare sau altor documente aplicabile. Materialele create de Influențator trebuie să fie publice, accesibile fără restrângeri și menținute în feed pentru o perioadă de cel puțin 7 zile de la publicare.

Vă puteți retrage câștigurile odată ce atingeți pragul echivalent cu 200 de lei. Pentru a putea efectua plăți către dvs., suntem obligați prin lege să avem următoarele informații despre dvs.: numele complet, CNP (cod numeric personal), data nașterii, adresa de e-mail, număr de telefon, țara, orașul, adresa, codul poștal, banca și IBAN.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În sensul acestor Termeni și Condiții Generale, „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice drept de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de proprietate industrială), precum și orice alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (în întreaga lume), inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi similare dreptului de autor, drepturi sui-generis, inclusiv drepturi sui-generis asupra bazelor de date, alte drepturi care pot fi recunoscute ulterior asupra bazelor de date, orice drepturi asupra oricărui software de calculator, orice drepturi asupra oricărei configurații software și hardware, drepturi asupra invențiilor, drepturi asupra unui brevet, drepturi care decurg dintr-o cerere de brevet, drepturi care decurg dintr-un certificat de brevet, drepturi legate de o realizare tehnică, drepturi asupra modelelor de utilitate, drepturi care decurg dintr-o cerere de model de utilitate, drepturi care decurg dintr-un certificat de model de utilitate, drepturi care decurg dintr-o cerere de marcă, drepturi care decurg dintr-un certificat de marcă, drepturi asupra unei indicații geografice, drepturi care decurg dintr-un certificat de indicație geografică, drepturi asupra desenelor și modelelor ornamentale, drepturi care decurg din cereri de desene sau modele, drepturi care decurg din certificate de desene ornamentale, drepturi asupra topografiilor semiconductoarelor, drepturi care decurg din certificatele de topografii și semiconductori, drepturi comerciale/de nume comerciale, drepturi de nume de domenii, drepturi de know-how, drepturi asupra informațiilor confidențiale (inclusiv, dar nu limitat la secrete comerciale), precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor apărea în viitor la nivel mondial, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate, împreună cu reînnoirile, prelungirile, retrocedările acestora, precum și toate cererile legate de aceste drepturi (înregistrate sau nu), toate înregistrările și înregistrările în curs privind oricare dintre drepturile menționate mai sus, beneficiul oricărei înregistrări în curs și dreptul de a depune înregistrarea acestor drepturi, precum și a tuturor drepturilor, puterilor sau beneficiilor legate de acțiune, care decurg sau rezultă din acestea, cu privire la oricare dintre drepturile menționate mai sus, inclusiv acțiunile împotriva încălcării și dreptul de a acționa în judecată pentru recuperarea oricăror daune pentru încălcările anterioare, beneficiul oricărei înregistrări în curs și dreptul de a depune dosare pentru înregistrarea acestor drepturi, precum și toate drepturile, puterile sau beneficiile legate de acțiune care decurg sau rezultă din acestea, cu privire la oricare dintre drepturile menționate mai sus, inclusiv acțiunile împotriva încălcării și dreptul de a acționa în judecată pentru recuperarea oricăror daune pentru încălcările anterioare, beneficiul oricărei înregistrări în curs și dreptul de a depune dosare pentru înregistrarea acestor drepturi, precum și toate drepturile, puterile sau beneficiile legate de acțiune care decurg sau rezultă din acestea, cu privire la oricare dintre drepturile menționate mai sus, inclusiv acțiunile împotriva încălcării și dreptul de a acționa în judecată pentru recuperarea oricăror daune pentru încălcările anterioare.

Accesând și/sau utilizând Aplicația FameUp, înțelegeți că Inovatie Alia este proprietarul tuturor Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Aplicației FameUp și nicio clauză inclusă în acești Termeni și Condiții Generale nu este interpretată ca oferind o cesiune a Drepturilor de Proprietate Intelectuală de către Inovatie Alia către dvs.

Prin utilizarea aplicației FameUp, înțelegeți că Inovatie Alia vă acordă pe durata acestor Termeni și condiții generale și pe teritoriul României, dreptul limitat la utilizarea aplicației FameUp pentru a vă facilita accesul la crearea de campanii de marketing sau postări rețelele sociale prin influențatori.

NU trebuie, fără acordul prealabil scris al Inovatie Alia:

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Inovatie Alia nu este un consilier financiar, de investiții și/sau juridic, și nici nu oferă servicii financiare, de investiții și/sau juridice. Scopul Aplicației FameUp este de a facilita crearea de campanii de marketing sau postări pe rețelele de socializare de către societăți sau persoane fizice înregistrate în scopuri necomerciale prin intermediul influențatorilor.

Nu oferim nicio garanție sau reprezentare (expresă sau implicită) că Aplicația FameUp vor îndeplini cerințele dvs., că vor fi de calitate satisfăcătoare, că vor fi potrivite pentru un anumit scop, că vor fi compatibile cu toate sistemele sau că vor fi sigure.

Nici o parte din acești Termeni și Condiții Generale nu este destinată să constituie consultanță, iar conținutul Aplicației FameUp nu ar trebui să stea la baza luării deciziilor sau a unei măsuri de orice fel.

Aplicația FameUp sunt furnizate „ca atare” și „conform disponibilității” și nu oferim nici o garanție că vor fi lipsite de defecte și/sau de defecțiuni.

Nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru întreruperea sau indisponibilitatea Aplicației FameUp care rezultă din cauze externe, inclusiv, fără a se limita la, defecțiuni ale echipamentelor, defecțiuni de rețea de comunicații, avarie de curent, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură.

În măsura maximă permisă de lege, nu acceptăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă, previzibilă sau în alt mod, inclusiv pentru orice daune indirecte, conexe sau speciale care rezultă din accesul și/sau utilizarea dvs. a Aplicației FameUp sau orice informații conținute de acestea iar dvs. utilizați Aplicați FameUp și conținutul acestora pe propriul dvs. risc.

8. COMUNICARE

Orice notificare de la dvs. către noi în legătură cu acești Termeni și Condiții Generale și/sau cu accesul și/sau utilizarea Aplicației FameUp va fi trimisă prin e-mail la contact@fameup.com.

Dacă aveți o reclamație cu privire la orice aspect al acestor Termeni și Condiții Generale și/sau la accesul și/sau la utilizarea Aplicației FameUp, ar trebui să ne-o raportați imediat, trimițând un e-mail, cu cuvântul "reclamație" în linia de subiect, de la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în Cont la contact@fameup.com . Vom trimite un răspuns la e-mailul dvs. în cel mult 3 zile după ce îl primim. Este posibil să fie necesar să vă adresăm întrebări pentru a înțelege detaliile reclamației dvs., și orice întrebări pe care vi le punem, precum și orice răspuns pe care îl vom oferi, vor fi trimise prin e-mail la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în Cont.

Din când în când este posibil să alegem să nu interacționăm sau comunicăm cu dvs. prin intermediul Aplicației FameUp. În acest caz, vă putem trimite e-mailuri cu informații despre acești Termeni și Condiții Generale și/sau despre Aplicația FameUp la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în cont.

9. RĂSPUNDERE

Veți fi răspunzător față de noi pentru orice pierdere sau daune suferite de noi ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții Generale, a oricărui acord ulterior încheiat sau a oricărui acces și/sau utilizare a Aplicației FameUp care este ilegală.

Sub rezerva limitărilor și excluderilor ulterioare stabilite în alte documente ale aplicației, vă vom despăgubi numai pentru daunele cauzate de orice încălcare intenționată de către noi a acestor Termeni și Condiții Generale.

Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu vom fi răspunzători pentru pierderile suferite de dvs. în cazul în care ne-am îndeplinit obligațiile și funcțiile, așa cum sunt prevăzute în acești Termeni & Condiții Generale. Nu vom fi responsabili în legătură cu nicio eroare sau inexactitate în informațiile pe care ni le oferiți în Cont. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio pierdere, daună, cost sau cheltuială, indirectă, conexă sau pierderi sau daune neprevăzute, pierdere de profit sau pierdere de afaceri.

10. FORȚĂ MAJORĂ

O Parte nu va încălca acești Termeni și Condiții Generale și nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierdere sau pagubă suferită ca urmare a oricărui caz de forță majoră, astfel cum este prevăzut de legea care guvernează acești Termeni și Condiții Generale.

11. ÎNCETARE

Este posibil să vă anulăm accesul la aplicația FameUp prin intermediul unei notificări de anulare acces cu efect imediat, trimisă la adresa dvs. de email, fără nicio altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă Inovatie Alia consideră că abuzați sau modificați aplicația FameUp în vreun fel, că ați făcut declarații frauduloase sau incorecte și/sau că ați încălcat acești Termeni și Condiții Generale, Ghidul de publicare, sau orice acord subsecvent încheiat de noi sau că ați încălcat condițiile unei colaborări cu un Brand.

Mai mult, este posibil să vă anulăm accesul la aplicația FameUp și să încetăm furnizarea serviciilor prin intermediul aplicației FameUp printr-o simplă notificare cu efect imediat trimisă la adresa dvs. de email, fără nicio altă formalitate juridică sau extrajudiciară, dacă:

12. CESIUNE

Putem cesiona drepturile și/sau obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale fără acordul dvs. prealabil către un furnizor credibil de servicii similare.

13. FĂRĂ PARTENERIAT SAU REPREZENTARE

Acești Termeni și Condiții Generale nu vor fi interpretați astfel încât să creeze un parteneriat sau asociere în participațiune între noi și dvs.

14. FĂRĂ RENUNȚARE

În cazul în care ori dvs. ori noi nu reușim să ne exercităm vreun drept sau remediu conținut în acești Termeni și Condiții Generale, aceasta nu înseamnă că dvs. sau noi am renunțat la acel drept sau remediu.

15. DIVIZIBILITATE

În cazul în care o dispoziție din acești Termeni și Condiții Generale este considerată în mod judiciar ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestuia nu vor fi în niciun fel afectate sau împiedicate.

16. LEGEA APLICABILĂ ȘI DISPUTELE

Acești Termeni și Condiții Generale și relația dintre dvs. și noi creată de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, fără a ține cont de regulile sale privind normele de conflict.

Orice litigiu în legătură cu acești Termeni și Condiții Generale va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor competente de la sediul Inovatie Alia.